Flutter Rehberi Save

Flutter için Türkçe ve İngilizce kaynakların toplandığı rehber

Project README

Flutter Rehberi

StackOverflow Github Repositories

Flutter Google'a ait mobil, web ve masaüstü üzerinde uygulama geliştirmenizi sağlayan bir SDK'dır.

Bu kaynağı oluşturmaktaki amaç, farklı kaynakları kategoriler altında toplayarak, Flutter öğrenmek isteyenlere Türkçe ve İngilizce kaynaklar sağlarken, aynı zamanda Flutter ile ilgili belirli bir yol haritası sağlamaktır.

Bu kaynak hazırlanırken Awesome Flutter reposu genel olarak örnek alındı.

Türkçe Kaynak Başlıkları

Ortak Kaynaklar

Türkçe Flutter Yol Haritası

Flutter öğrenmeye başlayan pek çok insan nereden başlayacağını veya nasıl bir yol izleyeceğini bilemiyor ya da neler yapacağını düşünüyor. Bu sebeple aşağıdaki kendimce doğru olduğunu düşündüğüm Flutter öğrenme yol haritasını çizdim.

Yol Haritası

Sosyal Ağlar

Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek bize ulaşabilir ve gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Twitter Youtube Discord Medium Slack Telegram

Türkçe Makaleler 🇹🇷 📝

Flutter ile ilgili Türkçe makaleler kategorilerine göre ayrılmış halde burada bulunabilir.

Dart

Flutter'a Giriş

Widgetlar

Network Bağlantıları

Firebase

Kütüphaneler

Database

Animasyonlar

Mimari

Tema

Platform Channels

Web

Anonslar

Flutter'da 3. Parti Uygulamalar

Türkçe Videolar 🇹🇷 🎥

Dart

Flutter

Flutter'ı devam eden uygulamaya eklemek

Etkinlik Yayınları

Flutter Türkiye
Flutter İzmir
GDG Istanbul
GDG Izmir
MobilerDev
GDG Kayseri
Devnot
GDSC Edirne
Developer MultiGroup

Kütüphaneler

Flutter Favourites

Flutter Favourite ekibi, Flutter ekibi tarafından seçilmiş ve onaylanmış, kütüphaneleri gözden geçiren ve onaylayan bir topluluk. Seçtiği Kütüphaneler aşağıdaki gibi:

State Management
 • provider - Flutter için InheritedWidget etrafına sarılmış, uygulaması kolay State Management ve Dependency Injection kütüphanesi.
 • bloc - BLoC state management sistemini kurmanıza yardımcı olan sadece Dart ile yazılmış hem AngularDart hem de Flutter ile çalışan kütüphane.
 • flutter_bloc - Flutter'da BLoC state management sistemini kurmanıza yardımcı olan bloc kütüphanesini kullanmamıza yardımcı olacak widget'ları sağlayan kütüphane.
 • mobx - MobX state management sistemini kurmanıza yardımcı olan, sadece Dart ile yazılmış hem AngularDart hem de Flutter ile çalışan kütüphane.
 • mobx_codegen - MobX state management sistemini kurmanıza yardımcı olan sistemi kurarken yazdığınız boilerplate kod'u sizin için oluşturan kütüphane.
 • flutter_mobx - MobX state management sistemini kurmanıza yardımcı olan pek çok widget sağlayan kütüphane.
 • redux - redux state management sistemini kurmanıza yardımcı olan, sadece Dart ile yazılmış hem AngularDart hem de Flutter ile çalışan kütüphane.
 • flutter_redux - redux state management sistemini kurmanıza yardımcı olan pek çok widget sağlayan kütüphane.
UI
 • google_fonts - Flutter'da Google Font üzerindeki kütüphaneleri kullanmamıza yardımcı olan kütüphane.
 • flutter_slidable - Flutter'da liste elemanlarına, kaydırarak ekstra işlemler eklemenize yardımcı kütüphane.
 • convex_bottom_bar - Flutter'da custom bottom davranışta olan bottom bar oluşturmanıza yardımcı kütüphane.
 • floating_bottom_bar - Flutter'da içeriğin üzerinde duran bottom bar oluşturmanıza yardımcı kütüphane.
Veri kaydetme
 • shared_preferences - Android ve iOS işletim sistemlerinde anahtar-değer şeklinde veri tutmamıza yardımcı olan kütüphane.
 • sqflite - Flutter için SQLite kütüphanesi.
Cihaza özgü işlemler
 • path_provider - Android ve iOS dosya sistemlerinde en çok kullanılan dosya lokasyonlarına ulaşmamızı sağlayan bir kütüphane.
 • url_launcher - Android ve iOS işletim sistemlerinde tarayıcı açmak, telefon arama uygulamasını açmak, SMS yollama uygulamasını açmak ve email uygulamasını açmaya yarayan kütüphane.
 • connectivity - Android ve iOS üzerinde çalışan, mobil ve WiFi kaynaklı internete bağlanma durumunu kontrol edip, bu bilgiyi bize getiren kütüphane.
 • geolocator - Android ve iOS üzerinde çalışan, cihaza özgü lokasyon işlemleri yapmanıza yardımcı olan kütüphane.
 • location - Android ve iOS üzerinde çalışan, canlı lokasyon bilgisi ve değişiklikleri işlemlerine yardımcı olan kütüphane.
 • share - Android ve iOS üzerinde çalışan, paylaşma menüleri için basit bir kullanım sağlayan kütüphane.
 • device_info - Android ve iOS üzerinde çalışan, cihazla ilgili bilgi veren kütüphane.
 • sensors - Android ve iOS üzerinde çalışan, accelerometer ve gyroscope sensorlerini kullanmanıza yardımcı olan kütüphane.
 • battery - Android ve iOS üzerinde çalışan, cihazın bataryası hakkında bilgi almanıza yardımcı olan kütüphane.
 • android_intent - Android üzerinde çalışan intentler oluşturmanıza yardımcı olan kütüphane.
 • android_alarm_manager - Android üzerinde çalışan, her bir alarm operasyonu oluştuğunda Dart kodu üzerinde dinlemenize yardımcı olan kütüphane.
 • package_info - Uygulama hakkında bize bilgi sağlayan kütüphane.
 • sign_in_with_apple - Android, iOS ve macOS üzerinde çalışan ve Flutter üzerinde 'Sign in with Apple' sistemi kurmanıza yardımcı olan kütüphane.
Kodlamaya Yardımcı Kütüphaneler
 • rxdart - Dart dili ile Rx konseptlerini bir araya getiren kütüphane.
 • json_serializable - Objeleri JSON değerlerine, JSON değerlerini objelere çevirmeye yardımcı olacak metodları vs. oluşturan ve bu operasyonlara yardımcı kütüphane
 • built_value - Immutable (değiştirilemez) objeler veya veri tipleri oluşturmanıza yardımcı kütüphane.
 • built_collection - Immutable (değiştirilemez) objeler veya veri tipleri ile liste gibi koleksiyonları oluşturmanıza yardımcı olan kütüphane.
 • built_value_generator - built_value için amatik kod oluşturmaya yardımcı olan kütüphane.

UI Bileşenleri

Button

Card

Image

Animation

Text

Onboarding Screen

List

Chip

Slider

Counter

Date Time Picker

Calendar

Chart

Progress

Floating Action Button

Pull To Refresh

Icon

Shapes

Maps

Dialog

Toast

Music Player

Video

Audio

Rating Bar

Textfield

Picker

Bottom Navigation

TabBar

Drawer

Açık Kaynak Kodlar

İngilizce Kaynak Başlıkları

İngilizce Makaleler ENG 📝

Flutter ile ilgili İngilizce makaleler kategorilerine göre ayrılmış halde burada bulunabilir.

Widgetlar

Eğitici İçerikler

Mimari

İngilizce Videolar ENG 📝

Flutter ile ilgili İngilizce videolar kategorilerine göre ayrılmış halde burada bulunabilir.

Flutter ile Rest Api Bağlantısı

Flutter Eğitim Serileri

Proje Yapımı

TODO

 • Roadmap eklenecek
 • İngilizce kaynak eklenecek
 • Youtube, Facebook vs. gibi sosyal ağ sayfaları eklenecek
Open Source Agenda is not affiliated with "Flutter Rehberi" Project. README Source: flutterturkey/flutter-rehberi

Open Source Agenda Badge

Open Source Agenda Rating