CarRentalProject Save

ReCapProject

Project README

Merhaba, Araba Kiralama Projeme Hoşgeldin..

Proje SOLID, Kurumsal Yazılım Mimari, AOP ve Yazılım Geliştirme Prensiplerine uygun geliştirildi.

 • .Net Core 3.1 platformu ile geliştirildi.

 • Cross Cutting Concerns "kesişen ilgililer" *interceptor Autofac kütüphanesi kullanılarak geliştirildi.

  • Performance
  • Transaction
  • Validation
  • Caching
 • Entity Framework ORM kullanılarak geliştirildi.

 • AOP ile Cross Cutting Concerns "kesişen ilgililer" projede modülarite yapıda geliştirildi.

 • Exception Middleware ile Merkezi hata mekanizması geliştrildi.

 • Claim Mekanizması ile rol bazlı yetkilendirmenin sınırları esnetildi.

 • JWT (JSON Web Token) kimlik doğrulaması entegre edildi.

 • Fluent Validation ile validasyon(doğrulama) işlemleri geliştirildi.

 • IoC(Inversion Of Control) ile (loose coupling) olan nesneler oluşturuldu.

 • REST VE RESTFUL WEB SERVİS ile sunucu-istemci iletişimi sağlandı.

C# Backend Katmanlar

 • Core: Toolların diğer projelerde kullanılmasını sağlayan genel bir katmandır.
 • Entities: Veritabanındaki tabloları nesneye dönüştürdüğümüz katman.
 • DataAccess: Veritabanı işlemlerini yaptığımız katman.
 • Business:İş kurallarımızı geliştirdiğimiz katman.
 • WebAPI: Restful (Representational State Transfer) HTTP protokolü ile sunucu-istemci iletişimi sağladığımız katman.
Open Source Agenda is not affiliated with "CarRentalProject" Project. README Source: ugurkryl41/CarRentalProject
Stars
141
Open Issues
0
Last Commit
1 year ago

Open Source Agenda Badge

Open Source Agenda Rating