Wzshiming Pic2ascii Save

Converts a picture and video to ascii art

Project README

pic2ascii

Build Status Go Report Card Docker Automated build GitHub license

Requirements

Go version >= 1.5.

FFmpeg version >= 3.X

Download and install

# Not support video
go get -u -v github.com/wzshiming/pic2ascii/cmd/pic2ascii

or

# Support video (Depends ffmpeg)
brew install ffmpeg # Mac
go get -tags=support_video -u -v github.com/wzshiming/pic2ascii/cmd/pic2ascii

or

# In Mac
brew install wzshiming/core/pic2ascii

or

Download releases Not support video (Compile or use docker image if necessary.)

Docker image Support video

Usage

example1

pic2ascii -f ./demo/src.gif -w 80 -h 40 -r

or

docker run --rm -it wzshiming/pic2ascii -f https://github.com/wzshiming/pic2ascii/blob/master/demo/src.gif?raw=true -w 80 -h 40 -r -t gif

src dist

example2

pic2ascii -c "MMWNXK0Okxou=:\"'. " -f https://avatars0.githubusercontent.com/u/6565744 -w 90 -h 40

or

docker run --rm -it wzshiming/pic2ascii -c "MMWNXK0Okxou=:\"'. " -f https://avatars0.githubusercontent.com/u/6565744 -w 90 -h 40

pic

 .. .
kx=::'
MMMMMNo.
MMMMMMMXu
MMMMMMMMMx'
MMMMMMMMMMMXk="..
MMMMMMMMMMMMMMMMXo'
MMMMMMMMMMMMMMMMMMWKko=".                               ..':
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWK=..                          . .uk0NWM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXku" .                      '"u0XWMMWMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKOo".  ..                .=kXWMMMMMMNNNWM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0ko:''.             .':x0NMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0x=:'..       ."u0WMMMMMMMMMMMMMNkooOWM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXK0Okou==:":uxXMMMMMMMMMMMMMWk:''  .xM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMWk" .   .oM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKu' .    'XM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=""kMMMMMMMMN..   .  oMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMNXXK00Okkouooooxk0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXko"  'KMMMMMMMk.     'KMM
MMMMMMMMMMMWNKOo:'.     .   . .=kXMMMMMMMMMMMMMNKk:..   :XMMMMMMMO .    'OMMM
MMMMMMNKx"'.....            '=kNMMWKOxu:'      'OMMMMMMMX.    .uWMMM
MMXk='. ...=ONNK'           . "NMO .         :KMMMMMMN"   .=xXMMMMM
=".   "okkuOMM0.      ..."=xx='  . oMW=.         =WMMMMMW:  'KMMMMMMMM
    "XK"..uMMM"     ..xKN0o0M0"  .OMX".         :NMMMMMM" . "MMMMMMMMN
    .x:. . kMMMk.    .=0Ku"..uMMM0'.  "NMk.         "NMMMMMW' . .oONMMMXx'
  . .o0. .. :NMMx  .  .x0=.. 'XMMMN".  kMW=         :XMMMMMX'   ..:=='
 . .:0: . '=WMW"    .=. . ..oMMMNu.  ."MMO.        .kMMMMM0.   .
      . "==' ..  .  .  .kNWO"  . 'NMN"       . "0MMMMMX
      .:". .===:""'.   ' ..'     .OMW:       .xNMMMMMNu..
     .:u:' 'xO0KKK00k: .o"       .oWM:      .'OMMMMMMK:.
     'uu"""""::::::"""'. .ou..      .xMM:      'oXMMMMMMX'
    .uo"0kuooooxxkkO00X0ku":O:      .OMW:      OMMMMMMMW: .
    .uo'uXKkx=::"""":==o00o=x=.     ."NMX.    . "kMMMMMMMx'
     =x''oXMMMMMMMMMMMMK=.'o='.      xMMo     =NMMMMMMXu.
     .== .=oxkO000Okx:.':u..      .oWMX:   . "xWMMMMMK=..
.         .  . ..=:' .      kMMO..   .xMMMMMMXu
0o.            ''      ."uKMXo.   .=0MMMMMMx'
MMKu.                 ."kWMNx' .   =WMMMMNk:..
":".                 ."xo:'     :xkkkx:.
                    .
    ..     ..   ..    ...

Support formats

 • Ascii
 • Color (unix like & windows)
 • Format
  • Picture
   • jpeg
   • png
   • bmp
   • tiff
   • webp
   • gif
  • Video (Depends ffmpeg)
   • mp4
   • ts
   • rtmp
   • rtsp
   • flv
   • aac

License

Licensed under the MIT License. See LICENSE for the full license text.

Open Source Agenda is not affiliated with "Wzshiming Pic2ascii" Project. README Source: wzshiming/pic2ascii
Stars
94
Open Issues
1
Last Commit
1 year ago
Repository
License
MIT

Open Source Agenda Badge

Open Source Agenda Rating