Prosjektportalen Save

Prosjektportal for SharePoint er et prosjektstyringsverktøy for SharePoint basert på prosjektveiviseren

Project README

Prosjektportalen for SharePoint version

Prosjektportalen for SharePoint er et prosjektstyringsverktøy for SharePoint basert på Prosjektveiviseren.

Hva er Prosjektportalen for SharePoint?

Prosjektportalen for SharePoint er bygget av Puzzlepart AS, på bestilling for Asker kommune og KommIT i 2014. Løsningen inneholder SharePoint-tilpasninger som til sammen utgjør et prosjektstyringsverktøy. Det blir satt opp en porteføljeside der en får en oversikt over prosjekter og hvor det kan opprettes nye prosjektrom. Hvert prosjektområde inneholder en del lister, en del standardelementer og logikk for å gjennomføre et prosjekt etter prosjektveiviserens modell. Prosjektveiviseren er Difis anbefalte prosjektmodell for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter.

Prosjektportalen gjennomgikk omfattende endringer og forbedringer våren 2017.

Installering

Prosjektportalen installeres med Powershell. Se Installation (dokumentert på engelsk)

Siste versjon av Prosjektportalen

Siste versjon av Prosjektportalen kan lastes ned herfra.

Kontakt

Har du spørsmål vedrørende Prosjektportalen, behov for bistand til installasjon av løsningen eller ønsker om muligheter for videreutvikling og spesialtilpasninger, ta kontakt med [email protected]. For tekniske spørsmål, ta kontakt med Tarjei Ormestøyl eller Ole Martin Pettersen. Vi gjør oppmerksom på at eventuell bistand vil være en fakturerbar tjeneste.

Nettleserstøtte

Vi gjør vårt beste for å støtte alle nettlesere, men følger retningslinjer fra Microsoft og Office 365. Noen eldre nettlesere har dårligere støtte enn andre. Se følgende tabell:

Nettleser Støtte
Edge (Chromium) :smile: Støttet
Edge (Classic) :slightly_smiling_face: Grunnleggende støttet*
Chrome :smile: Støttet
Safari :smile: Støttet
Firefox :smile: Støttet
Opera :smile: Støttet
Internet Explorer 11 :slightly_smiling_face: Grunnleggende støttet*
Internet Explorer 10 og eldre :expressionless: Ikke støttet
  • Grunnleggende støttet betyr at det meste vil fungere, men en kan risikere at noe funksjonalitet ikke virker

Maintainers

Tarjei Ormestøyl [[email protected]], Ole Martin Pettersen [[email protected]]

Open Source Agenda is not affiliated with "Prosjektportalen" Project. README Source: Puzzlepart/prosjektportalen
Stars
30
Open Issues
8
Last Commit
2 years ago
Tags

Open Source Agenda Badge

Open Source Agenda Rating