Petition Save

ПОКАЖЕТЕ НИ КОДА!

Project README
Колеги, моля подпишете тази петиция, като отбележите проекта със звезда. Текстът няма да бъде поправян в бъдеще, освен корекция на правописни грешки. Помогнете и за разпространението на този текст, можем да се координираме чрез issues.

ЛЕСНО СЕ ПРИКАЗВА, ПОКАЖЕТЕ НИ КОДА! [1]

Петиция до българските политици

Ние, долуподписаните професионалисти, работещи в сферата на IТ технологиите, водени от убеждението, че държавата се нуждае от повече честност и прозрачност при софтуерните разработки, които касаят работата с граждани и фирми на държавните институции (НАП, НОИ, Здравната каса, Агенция „Митници“ и много други),

НАСТОЯВАМЕ:

Да бъде отворен програмният код и на вече съществуващите софтуерни системи, разработени за нуждите на българските институции, както го направиха Великобритания[2], Германия[3], Израел[4], Естония[5] и десетки други държави [6].

Така специалистите, които биха могли да допринесат за подобряване качеството на софтуерните разработки, ще могат да дадат своя принос, като това ще се отрази положително и върху сигурността на продуктите. Мнозина от нас са готови да помогнат на доброволни начала, водени единствено от патриотични подбуди.

По данни на БСК, всяка година от 2002 дo днес, България дава средно пo около 150 милиoнa лeвa гoдишнo национални и европейски средства зa въвeждaнe нa електронно управление [7]. По всяка вероятност досега са похарчени около два и половина милиарда лева. Искаме да знаем къде са отишли парите ни!

Отворете кода:

  • за да можем да гарантираме сигурността му;
  • за да можем да контролираме качеството му;
  • за да можем да го подобрим.

Защото думите „честност“ и „прозрачност“ не са празни приказки.


Справка: според Закона за електронното управление (чл. 58а, т. 1), компютърните програми трябва да отговарят на критериите за софтуер с отворен код, вижте тук. Настоящата петиция призовава за спазването на закона и за разширяване на обхвата му.

Тук можете да видите подписалите петицията.

Open Source Agenda is not affiliated with "Petition" Project. README Source: otvorete/petition
Stars
963
Open Issues
4
Last Commit
4 years ago
Repository

Open Source Agenda Badge

Open Source Agenda Rating