Hayalet Sevgilim Sarki Sozleri Save

Project README

Hayalet Sevgilim Şarkı Sözleri

İçerik

Ceza mı bu
Çektiğim çile mi
Yıllardır tuttuğum nöbet bitmeyecek mi?
Bir küçük kar tanesi gibiyim
Avucunda eriyen dön bebeğim

Gözyaşlarını görürsem
Erir kanatlarım
Uçamam rüyalarında yanına
Sonsuzluk senle başladı
O küçük dünyamda
Unutma gittiğinde yarım kaldım

Çöllerdeyim yanıyorum
Kutuptayım üşüyorum
Ceza benim çekiyorum ne olur dön
Uzanıyorum tutamıyorum
Özlüyorum ağlıyorum
Yasak mısın anlamıyorum ne olur dön

Sevmesen de beni özledim sesini
Git desem de yine gitmesen
Yıllardır çektiğim bu hasret mi çile mi?
Haram mısın bana bi' bilsem

Sevmesen de beni özledim sesini
Git desem de yine gitmesen
Yıllardır çektiğim bu hasret mi çile mi?
Haram mısın bana bi' bilsem

Bebeğim benim, hayalet sevgilim
Bebeğim benim, hayalet sevgilim

Hayalet sevgilim

Çöllerdeyim yanıyorum
Kutuptayım üşüyorum
Ceza benim çekiyorum ne olur dön
Uzanıyorum tutamıyorum
Özlüyorum ağlıyorum
Yasak mısın anlamıyorum ne olur dön

Sevmesen de beni özledim sesini
Git desem de yine gitmesen
Yıllardır çektiğim bu hasret mi çile mi?
Haram mısın bana bi' bilsem

Sevmesen de beni özledim sesini
Git desem de yine gitmesen
Yıllardır çektiğim bu hasret mi çile mi?
Haram mısın bana bi' bilsem

Bebeğim benim hayalet sevgilim
Bebeğim benim hayalet sevgilim

Hayalet sevgilim
Hayalet sevgilim

Neden

Baktım GitHub "popülerlik" kriterleri koymaya başlamış, bunlar üzerinden kullanıcıları ve katkıları ayrımlamaya başlamış. O halde ben de popülizmin dibine vurmak istedim. Buyrun, Sözleri İrem Aydın'a ait olan Hayalet Sevgilim. Bugüne kadar topluluk yararını gözettiğini düşündüğüm GitHub, bu repoyu starlarsanız belki seneye beni de sevgili popüler kullanıcılar listesine alır ? Lütfen alsın çünkü.

Aslında bunu Twitter'dan bas bas duyurmam, GitHub'da popüler repolara girdikten sonra gifler alıp yine Twitter'da dolaşıma sokmam, YouTube'da videosunu çekip sonra bu videoyu buraya linklemem filan gerekli daha fazla star alması için. Ama onu sizler için 100 star'dan sonra yapacağım. Çünkü klik ekonomisi böyle çalışıyor.

Programatik Kullanım

Deno / Web / ES Modules:

import data from "https://raw.githubusercontent.com/eserozvataf/hayalet-sevgilim-sarki-sozleri/master/js/index.json" assert {
 type: "json",
};
// console.log(data);

veya

import data from "https://raw.githubusercontent.com/eserozvataf/hayalet-sevgilim-sarki-sozleri/master/js/mod.js";
// console.log(data);

Node.js:

const data = require("./index.json");
// console.log(data);

Shell:

data=$(curl https://raw.githubusercontent.com/eserozvataf/hayalet-sevgilim-sarki-sozleri/master/js/index.json)
# echo $data

Python I:

cd ./py
python3 program.py

Python II:

cd ./python
make || make run || uvicorn main:app --reload

Swift:

cd ./hayalet-sevgilim-sarki-sozleri/swift/HayaletSevgilim-CommandLine
swift run

PHP:

<?php

use HayaletSevgilim\HayaletSevgilim;

HayaletSevgilim::print();

GO I:

import "github.com/eserozvataf/hayalet-sevgilim-sarki-sozleri/go/hayaletsevgilim"

hayaletsevgilim.Print();

PowerShell:

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
$result = Invoke-WebRequest -UseBasicParsing -Uri "https://raw.githubusercontent.com/eserozvataf/hayalet-sevgilim-sarki-sozleri/master/js/index.json"

if ($result.StatusCode -eq 200)
{
  $lyrics = ConvertFrom-Json $result.Content
  Write-Output $lyrics
}

Rust I:

cd ./rust
cargo build
cargo run

Rust II:

cd ./rs
cargo build
cargo run

GO I:

cd ./go
go run .

GO II:

cd ./golang
go run .

C:

gcc main.c

./a.out

Asm:

cd ./Asm
make
./hs

Dart:

import 'HayaletSevgilim.dart';

HayaletSevgilim.printLyrics();

SQL:

# remote:
mysql -u root -p -e "$(curl https://raw.githubusercontent.com/eserozvataf/hayalet-sevgilim-sarki-sozleri/master/sql/hayalet-sevgilim.sql)"

# local:
mysql -u root -p -e "$(cat sql/hayalet-sevgilim.sql)"

Elixir:

cd ./elixir

elixir main.exs

Lua:

lua ./lua/main.lua

CSS:

<link rel="stylesheet" href="hayalet_sevgilim.css" />

Brainfuck:

brainfuck ./brainfuck/main.bf

Bash:

chmod +x ./bash/hayalet_sevgilim.sh
./bash/hayalet_sevgilim.sh

Perl:

perl ./perl/hayalet_sevgilim.pl

Emacs-lis:

emacs --load ./emacs-lisp/hayalet_sevgilim.el

GNUMakefile:

make

Erlang:

cd ./erlang
erl
c(hayalet_sevgilim).
hayalet_sevgilim:print().

Scala2:

cd ./scala
scalac main.scala

Scala3:

cd ./scala3
scalac main.scala

Vlang:

cd ./vlang
v run hayalet_sevgilim.v

Nginx Web Server in Docker Container:

docker build -t hayalet-sevgilim-sarki-sozleri .
..
docker run --name hayalet-sevgilim-sarki-sozleri -p 80:80 hayalet-sevgilim-sarki-sozleri

iOS App:

``` OPEN XCODE AND JUST RUN ```

Haskell:

nix run

Angular:

cd Angular
npm i
npm run start

csharp:

cd csharp
dotnet restore
dotnet run --project Example/Example.csproj

racket-lang:

cd racket-lang && docker build -t hayaletsevgilim:1 . && docker run -it hayaletsevgilim:1

Programlama Dilleri

Kütüphaneler

Farklı Formatlar

Arabirimler

Yol Haritası

 • PHP, Ruby gibi diğer kalan diller için de modüller oluşturulabilir.

Lisans

Apache-2.0

ASCII ART

    ..                                                    . . .      
 ...                                         .                   
.....                                     .,*/((((((////*,,...     ....  .    
....                                    ..*/((##############((//*,     ..      
 ...                                   .,,*(((##%%%%%%%%%%%%%%%%%###(,          
                                    .,*/(####%%%%&&&&&&&&&&&&&%%%%%%#/. ....      
                                    .,*/(####%%%%%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(,....      
                                   ,*//((#####%%%%&&&&&&&&&&&&&&@@@&&&&&&&%*       
 .                                .,**/((((########%%&&&&&&&&&&@@@@@@@@@@@@@&%*       
 ...                                .........,,*/(#%%&&&&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&#,      
                                  .,*/(###%%%%(/***/(%&&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&%/.      
 ..                               .,,*****//((#%%%&%#(((##%&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&(.     .
 .                             .,,*,,..    .,,*(%&%#####%&&@@@@@@@@@@&@@@@&&&&(    . .
                             .,*///*,.  .,/##* ,* ,*(%&%(/(#%&&@@&&&%%##(((#&&&&&(    .. .
                             .,*//(((((////***//*/*/#,,(#(*,*(#%%&&&&%%%%%%#(/**(&%,     . 
 ..                           .,**//((####%%%%%%%%%%%%##(/*,,*/(#%&&&&@@@&&&&&&@&%//       
.......                          .,,**/((##%%%%%%%%%%%%%%%##(***///(%&&&&%#((**/(%%&&%,      
........                           .,**/(###%%%%&&&&&&&&&%%#(/****//(%&&&%#%&/./  *#&#.     
........                           .,*//(((##%%%&&&&&&&&&%#(/*,,,*/(#%&&&&&%%#/,** *#*      
.........                           .**//((((##%%%&&&&&&&&%(*,,**//((#%&&&&@@&&%#(*.,/*      
.........                          ,*///((((###%%%&&@@@&#, */((((((##%&@@&@@@@@&&&%%(       
........                          .,*///(((((##%%%&&&&&&#*.*(#( .*(##%%%&@@@@@@@@&%,       
.......                          ,**///((((####%%%%%%%%%%#(((#%%###%(,/%@@@@@@@@@@%        
.........                         .***///((((#####%%%%%%%%%%%%%%&&@@@@%%@@@@@@@@@@@@(       
.......                         .**////(((((#####%%%%%#######%%&&@@@@&@@@@@@@@&&&&%.        
 ....                         .,***///((((####%%%%%#(((###(((((#%&&&&@@@@@@@&&&&%,         
.....                         .,****///(((###%%&%(***,  /&@&#((((#%&&&&@&&&&&%#,          
........                         .,***///((###%%%%%#(/(##(*.. .*##/,/(#&&&&&&&%%(.         
..........                         .,,**///(((###%%%%#((/((((##((#(/ .,(%&&&&&&%(  ..      
...........                          .,,*///(((#########((((((#&&%%%#/.**/#&&&&&%,         
...........                          .,,**//((((####%%%%###(((#%&&%%%%%%&&&&&%#.         
.........                           ..,,*//((((###%%%&&&&%%%%##(##%%&&&&&&%(.           
........                            .,**//((###%%&&&&&@@@@&&&&&&&&&&&%%/         ..   
........                             .,,*/(((##%%&&&&@@@@@@&&&&&&&%%#,             
........                             ....,*//((##%%&&@@@@@@@&&&&&%%#*              
  .                            ......,,,*//((##%&&&&&&@&&&&%%#*                
                             .....,,,,,,,***//((##%%%%%%%%#(.                 
                        .,.  ,,,,,,,,,,,,,,********////(((###(,                   
                       .,*,. .*******************/////////((/.                    
                     ..,****../((((((((((((/////////(((((((#(.                     
                   ....,,***/*.,((########################%%%#,                     
                    ..,,***//*.,/##%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&%%*                      
Open Source Agenda is not affiliated with "Hayalet Sevgilim Sarki Sozleri" Project. README Source: eserozvataf/hayalet-sevgilim-sarki-sozleri
Stars
542
Open Issues
7
Last Commit
1 month ago
License

Open Source Agenda Badge

Open Source Agenda Rating